WAIC

OVER ONS

WAT IS WAIC?

WAIC geeft jongeren tussen de 14 en 27 jaar de kans om aan de slag te gaan met challenges waarbij je jouw skills en talenten kunt inzetten voor iets wat jij belangrijk vindt. Vette wijkprojecten voor jongeren of kids? Bijdragen aan een beter milieu? Als Tommie Niessen de zorg veranderen? Een gaaf event organiseren? You are in charge!

MEER OVER WE ARE IN CHARGE

WAIC Summer Edition is een project van LEVgroep in samenwerking met jongerenwerk en is onderdeel van het actieprogramma maatschappelijke diensttijd van ZonMw.

Waarom de maatschappelijke diensttijd?

In het regeerakkoord is afgesproken om vanaf zomer 2019 de maatschappelijke diensttijd voor jongeren in te voeren. Het kabinet wil jongeren zo in staat stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving, mee te bouwen aan een sterke en betrokken samenleving en hun eigen talenten te ontwikkelen.

Wat is het doel van de maatschappelijke diensttijd?

Door te investeren in de talenten en inzet van jongeren die iets doen voor een ander, maken we de hele samenleving sterker. We stellen de jongeren anders gezegd in staat om maatschappelijk impact te creëren. Ook komen jongeren anderen tegen die ze niet in hun dagelijkse leven zouden ontmoeten.

Wat is de bedoeling van de maatschappelijke diensttijd?

De bedoeling van de maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking, zich een periode kunnen inzetten voor andere mensen en voor bijvoorbeeld goede doelen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het mes snijdt aan twee kanten. Jongeren kunnen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, nieuwe dingen leren, andere mensen ontmoeten en praktische ervaring opdoen. Tegelijkertijd helpen ze anderen en betekenen ze iets voor de samenleving.
OirschotLaarbeek Waterpoort van de PeelGemeente HelmondLEV GROEPGeldrop-MierloMAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJDPraktijkschool HelmondBijzonder Jeugdwerkpactumsumma college